STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZESPÓŁ | GALERIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR
PSYCHOTERAPIA RODZIN
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

POMOC DLA DZIECI
POMOC DLA MŁODZIEŻY
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
MEDIACJE
TRENINIGI i WARSZTATY

Okres dorastania, to jedne z trudniejszych etapów życia zarówno dla młodego człowieka, jak i towarzyszących mu dorosłych – rodziców, nauczycieli, opiekunów. Za granic dorastania przyjmuje się wiek od 11 do 18 lat. Początek wyznaczają zmiany anatomiczno-fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie, a koniec dojrzewania, to moment osiągnięcia biologicznej dojrzałości To czas, gdy młody człowiek "jedna nogą" zanurzony jest jeszcze w dzieciństwie a drugą sięga progów dorosłości. Taka pozycja nie jest wygodna, niesie ze sobą wiele konfliktów, sprzecznych dążeń.

Młodzi ludzie przeżywają wiele konfliktów:
- konflikt między potrzebą samodzielności a ograniczeniami narzucanymi przez rodziców,
- konflikt między potrzebą samodzielności a lękiem przed odpowiedzialnością,
- konflikt między dążeniem do niezależności a potrzebą oparcia (silną jeszcze z uwagi na brak wielu kompetencji i doświadczeń),
- konflikt między przywiązaniem do rodziców a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu,
- konflikt między wizjami idealnymi a realnym obrazem świata, ludzi i siebie samego.

W wieku dojrzewania młodego człowieka zaskakuje mnóstwo zmian zachodzących w jego ciele i w psychice. Następuje gwałtowne dojrzewanie biologiczne, zmieniają się narządy płciowe, pojawia się potrzeba seksualna, pierwsza miłość – intensywna, gwałtowna, burzliwa, romantyczna; pierwsze formy aktywności seksualnej.

To też zmiany w sferze emocjonalnej inicjowane burzą hormonów. Pojawia się duża wrażliwość na bodźce emocjonalne, dużą labilność emocjonalną, drażliwość, intensywność przeżywanych stanów emocjonalnych.

Jednym głównych zadań tego okresu jest poszukiwanie własnej tożsamości i próba określenia siebie. Dorastający szuka odpowiedzi na pytanie: "Kim jestem?". Często tworzy nowy obraz swojej osoby poprzez przyjmowanie cudzych zachowań, poglądów, przekonań (np. różnych subkultur młodzieżowych, grup rówieśniczych). Często wychodzi z założenia, że chce po prostu być innym niż jego rodzice odrzucając wszelkie zasady i priorytety rodzicielskie, rozwija krytycyzm wobec świata dorosłych, bunt wobec autorytetów, co skutkuje zaburzonymi relacjami i konfliktami z rodzicami, wychowawcami i opiekunami.

Wielu młodych ludzi radzi sobie z wyzwaniami okresu dojrzewania, utrzymują pozytywne relacje z rodzicami i rówieśnikami, angażują się w zainteresowania pomagające im określić własną tożsamości, sukcesywnie przyjmują zasady i zadania dorosłego życia. Niektórzy jednak gorzej radzą sobie z napięciem dojrzewania i pojawiają się problemy:
- wagarowanie, odmawianie uczenia się, kłamstwa, oszukiwanie,
- zachowania agresywne, bójki, przynależność do grup podejmujących zachowania na granicy prawa lub je łamiące,
- autoagresja, samookaleczenia, próby samobójcze,
- postawa buntownicza, nadmiernie krytyczna, konflikty z rodzicami, nauczycielami,
- zaniżone poczucie własnej wartości,
- pogorszenie wyników w nauce,
- eksperymentowanie z narkotykami, substancjami zakazanymi, dopalaczami,
- picie alkoholu, palenie papierosów,
- ucieczka w gry komputerowe, społeczności internetowe, życie w "sieci",
- zaburzenia odżywiania, utrata apetytu, objadanie się, prowokowanie wymiotów, przeczyszczanie się, nadmierna kontrola wagi, anoreksja, bulimia,
- objawy somatyczne - bole głowy, bóle brzucha, omdlenia, nudności, duszności, nadmierna potliwość; zaburzenia snu,
- zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, nadmierne wycofanie się, izolacja od otoczenia, brak koleżanek, kolegów, apatia, przesypianie całego dnia, brak zainteresowań.

Zachęcenie młodego człowieka do spotkania z psychologiem nie bywa łatwe, chociaż często oni sami w głębi duszy tego pragną chcąc się uwolnić od nieznośnego dla siebie napięcia i przerwać ciąg kłopotów w jakich się znaleźli. Czasem interwencje u specjalisty są konieczne ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka.

Justyna Witczak - psycholog, pedagog

669 388 918

WYBIERZ
właściwego specjalistę

ZADZWOŃ
do specjalisty lub pod numer 609 06 03 02

ZLOKALIZUJ i PRZYJDŹ
do naszego CENTRUM

KONTAKT

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII
ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
E-MAIL:SEKRETARIAT
STRONA INTERNETOWA: www.cppip-leszno.pl
TELEFON: 609 06 03 02

MAPA SERWISU

STRONA GŁÓWNA
OFERTA
ZESPÓŁ
GALERIA
KONTAKT

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2013 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII w LESZNIE