STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZESPÓŁ | GALERIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR
PSYCHOTERAPIA RODZIN
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

POMOC DLA DZIECI
POMOC DLA MŁODZIEŻY
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
MEDIACJE
TRENINIGI i WARSZTATY

Jeśli dzieje się cos, co cię niepokoi w związku z rozwojem lub zachowaniem twojego dziecka.
Jeśli pojawiły się trudności w nauce, dziecko nie zapamiętuje materiału, ma kłopot z koncentracją uwagi, z trudem przychodzi mu czytanie i pisanie, odmawia odrabiania lekcji w domu, rosną zaległości z różnych przedmiotów
Jeśli dziecko ma dyslekcję, dysgrafię.
Jeśli twoje dziecko jest nadpobudliwe, bywa agresywne lub zbyt wycofane, lękliwe, cierpi z powodu braku pewności siebie i niskiej samooceny, jest mało samodzielne, niepewne swoich możliwości, ma konflikty z rówieśnikami.
Jeśli rodzice pozostają w konflikcie, rozwodzą się, jeśli na świat ma przyjść rodzeństwo lub zdarzyła się inna trudna sytuacja w rodzinie, a niepokoisz się, jak sobie z tym radzi twoje dziecko.
Jeśli twoja pociecha moczy się, ma lęki, nie może spokojnie zasnąć.
Jeśli dziecko ma kłopoty z wymową, mówi niewyraźnie, mówi niepłynnie, jąka się, używa znacznie mniej słów niż rówieśnicy.
Jeśli maluch ma kłopot z adaptacją w przedszkolu, szkole, gdy mama wraca do pracy pod dłuższym urlopie.
Jeśli dziecko jest ofiarą przemocy, wykorzystania seksualnego i innych nadużyć.

Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologa, pedagoga i logopedy to skontaktuj się ze specjalistami. Na pierwszej konsultacji zostanie ustalony plan pomocy. Jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba będziecie mogli skorzystać z diagnozy poszerzonej o opinię psychologa i pedagoga. W naszym Centrum uznajemy zasady zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów dotyczących dzieci i młodzieży opartego na współpracy wszystkich specjalistów mogących wnieść znaczący wkład w diagnozę problemów dziecka oraz środowiska rodzinnego i szkolnego.

Szanujemy zaufanie, jakim nas obdarzacie powierzając nam sprawy waszego DZIECKA.

Ewa Karmolińska -Jagodzik - psycholog, pedagog, terapeuta

606 123 708
Małgorzata Parcheta - psycholog

695 899 745

Anna Sprutta - Szymlet - psycholog

889 333 065

WYBIERZ
właściwego specjalistę

ZADZWOŃ
do specjalisty lub pod numer 609 06 03 02

ZLOKALIZUJ i PRZYJDŹ
do naszego CENTRUM

KONTAKT

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII
ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
E-MAIL:SEKRETARIAT
STRONA INTERNETOWA: www.cppip-leszno.pl
TELEFON: 609 06 03 02

MAPA SERWISU

STRONA GŁÓWNA
OFERTA
ZESPÓŁ
GALERIA
KONTAKT

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2013 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII w LESZNIE