STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZESPÓŁ | GALERIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR
PSYCHOTERAPIA RODZIN
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

POMOC DLA DZIECI
POMOC DLA MŁODZIEŻY
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
MEDIACJE
TRENINIGI i WARSZTATY

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
Mediator pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać takiego porozumienia, które dla obydwu stron, będzie satysfakcjonujące i możliwe do wcielenia w życie.

Podstawowymi zasadami prowadzenia mediacji są:
- dobrowolność stron w przystąpieniu do mediacji,
- neutralność mediatora,
- bezstronność mediatora,
- poufność ,
- samodzielność stron w podejmowaniu decyzji.

Zastosowanie mediacji:
- mediacje rodzinne, małżeńskie,
- mediacje pracownicze - służą pozasądowemu rozwiązywaniu konfliktów między pracodawcą a pracownikiem,
- mediacje sąsiedzkie,
- mediacje biznesowe,
- mediacje w edukacji.

Z mediacji można skorzystać jako alternatywy dla postępowania sądowego w sprawach spornych, rozwodowych, majątkowych itd. Można także podjąć mediacje kiedy strony konfliktu (rodzinnego, sąsiedzkiego, na terenie szkoły, zakładu pracy, pomiędzy kontrahentami biznesowymi itp.) czują, że w sprawie rozstrzygnięcia sporu nastąpił impas i zgodnie decydują się na skorzystanie z pomocy mediatora.

WYBIERZ
właściwego specjalistę

ZADZWOŃ
do specjalisty lub pod numer 609 06 03 02

ZLOKALIZUJ i PRZYJDŹ
do naszego CENTRUM

KONTAKT

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII
ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
E-MAIL:SEKRETARIAT
STRONA INTERNETOWA: www.cppip-leszno.pl
TELEFON: 609 06 03 02

MAPA SERWISU

STRONA GŁÓWNA
OFERTA
ZESPÓŁ
GALERIA
KONTAKT

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2013 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII w LESZNIE