STRONA GŁÓWNA | OFERTA | ZESPÓŁ | GALERIA | KONTAKT

AKTUALNOŚCI
NAJCZĘŚCIEJ ZGŁASZANE PROBLEMY

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR
PSYCHOTERAPIA RODZIN
TERAPIA SEKSUOLOGICZNA
TERAPIA UZALEŻNIEŃ

POMOC DLA DZIECI
POMOC DLA MŁODZIEŻY
DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
MEDIACJE
TRENINIGI i WARSZTATY


Bezpłatne zajęcia dla dzieci

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Lesznie zaprasza za bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), które w grupie rówieśników uczyć się będą współpracy, wspólnej zabawy, popracują nad swoją nieśmiałością, nadpobudliwością i innymi trudnościami w zachowaniu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego pedagoga. Zapraszamy też na bezpłatne zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu, liczeniu. Zajęcia prowadzone w małych grupach.

Zajęcia realizowane są dzięki współpracy z Fundacją StrefaPL (współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego).

Zainteresowanych prosimy o skontaktowanie się z p. Marią Matukiewicz tel. 781099563
Propozycja dla osób uzależnionych od alkoholu

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii proponuje osobom uzależnionym od alkoholu spotkania w ramach terapii grupowej. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z Aliną Niewiadomską - instruktorem terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji) - nr telefonu: 608 621 779. Możliwość indywidualnych konsultacji osób uzależnionych oraz ich bliskich.
"Wczesna interwencja wobec młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych" - BEZPŁATNE SZKOLENIE dla specjalistów.

Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii było miejscem szkolenia podnoszącego kwalifikacje osób zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Wczesna interwencja wobec młodzieży nadużywającej substancji psychoaktywnych".

Szkolenie skierowane było do terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów i osób realizujących programy profilaktyczne w pracy z młodzieżą i ich rodzinami. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu profilaktyki uzależnień, zaopatrzenie w sprawdzone narzędzia do interwencji wobec młodzieży zagrożonej nadużywaniem substancji psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, dopalaczy, leków i innych psychostymulantów). Szkolenie przeprowadzili certyfikowani specjaliści terapii uzależnień mgr Żaneta Marmoń-Leśniak i mgr Józef Leśniak (MONAR Jelenia Góra).

Szkolenie zrealizowano dzięki współpracy z Fundacją StrefaPL i współfinansowane było przez Marszałka Województa Wielkopolskiego.
"WRÓG W DOMOWEJ APTECZCE - leki jako środki psychoaktywne przyjmowane przez młodzież - negatywne skutki ich działania, sposoby zapobiegania zagrożeniu oraz postępowanie wobec dzieci nadużywających leków".

Dagmara Derwich - Grzegorzewska (psycholog, psychoterapeyta) oraz Kinga Andrzejczak (psycholog, terapeuta uzależnień) przeprowadziły cykl spotkań z rodzicami gimnazjalistów. Celem spotkań było uświadomienie rodzicom jakie niebezpieczeństwo czai się w domowej apteczce.
W grupie leków, jakie są wykorzystywane przez młodzież w celach odurzania się są środki powszechnie dostępne bez recepty, dość tanie - stosowane w leczeniu kataru, kaszlu, stanów zapalnych. Inną grupą leków wykorzystywanych w celach zmieniania stanów świadomości są leki nasenne i uspakajające. Leki te są wydawane na podstawie recepty. Stosowane powszechnie w przypadku zaburzeń nastroju, napięć, drażliwości, niepokoju, problemu ze snem. Leki te często znajdują się w domowych apteczkach, są także dostępne u lokalnych dilerów.

Cykl spotkań z rodzicami realizowany był we współpracy z Fundacją StrefaPL i współfinansowany przez Marszałka Województa Wielkopolskiego.
SKARBY Z SZAFY DZIADKA - PAŹDZIERNIK miesiącem SENIORÓW - Zaproszenie na spotkania edukacyjne dla seniorów

Zakończono projekt realizoawny przez Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii - SKARBY Z SZAFY DZIADKA - związany z życiem na leszczyńskiej Starówce. 40 mieszkańców leszczyńskiej starówki brało udział w cyklicznych spotkaniach, prelekcjach, imprezach plenerowych.

Projekt zakończono wystawą okolicznościową, na której zaprezentowano archiwalne fotografie użyczone przez uczestników projektu oraz zdjecia i wycinki prasowe relacjonujące przebieg zajęć, spotkań.

Projekt zrealizowano dzięki finasnowemu wsparciu Urzędu Miasta Leszna w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej Leszczyńskiej Starówki.


Warsztat wyjazdowo - szkoleniowy dla beneficjentów projektu systemowego

W dniach 3-6 października 2013 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty dla 50 beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Wągrowcu. Warsztat odbył się Karpaczu.

Warsztaty motywacyjne i doskonalące umiejętności komunikacyjne

W dniach 14-15 września 2013 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty dla 70 beneficjentów projektu systemowego DRUGA SZANSA realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu. Warsztaty odbyły się nad morzem, w Pogorzelicy.

Wyjazdowy warsztat edukacyjno - integracyjny dla rodziców i ich dzieci

W dniach 10-11 sierpnia 2013 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwudniowe warsztaty edukacyjno-integracyjne dla 35 uczestników projektu (rodziców i ich dzieci) "aktywni=samodzielni". Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wczasowo - Rekreacyjnym w Pogorzelicy nad morzem.
SKARBY Z SZAFY DZIADKA - spotkania edukacyjne dla seniorów

26 lipca - Zachować młodość duszy i ciała – ćwiczenia usprawniające funkcje psychiczne i poprawiające kondycję fizyczną z elementami kinezjologii – spotkanie z pedagogiem,
2 sierpnia Nie daj się upałom! - profilaktyka chorób układu krążenia z treningiem samodzielnego pomiaru ciśnienia i pierwszej pomocy w przypadku objawów zaburzeń – spotkanie z pielęgniarką,
9 sierpnia Znaczenie rehabilitacji poznawczej w zachowaniu sprawności umysłowej w wieku senioralnym - spotkanie z psychologiem,
16 sierpnia Cuda z babcinych kuferków – rozwijanie talentów manualnych sposobem na aktywne spędzanie czasu – spotkanie z terapeutą zajęciowym.

Warsztaty Ekonomii Społecznej

W dniach od 29 lipca do 3 sierpnia br. w Dymaczewie koło Poznania odbyły się "Warsztaty ekonomii społecznej i poszukiwania pracy", które organizowaliśmy dla beneficjentów projektu MOGĘ-POTRAFIĘ-TERAZ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, współfinansowanego przez Unię Europejską. 32 uczestników wzięło udział w warsztatach mających na celu przybliżyć sposób zarobkowania w formie spółdzielni socjalanej. Beneficjenci projektu zostali zaznajomieni z technikami poszukiwania pracy oraz odwiedzili spółdzilenię socjalną "POZNANIANKA" działającą w Poznaniu.

Trening kompetencji rodzicielskich

W dniach 0d 4 do 6 lipca br. w Karpaczu odbył się organizowany przez nas "Trening kompetencji rodzicielskich" dla beneficjentów projektu systemowego INTEGRACJA i AKTYWNOŚĆ realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, współfinansowanego przez Unię Europejską. Podczas treningu osoby pełniące funkcję rodziny zastęczej lub będące w kryzysie uczestniczyły w warsztatach psychologicznych natomiast ich dzieci brały udział w zajęciach edukacyjno-rekreacyjnych.

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Chandra czy depresja?
O depresji można zacząć myśleć, jeśli oprócz smutku odczuwamy
- spowolnienie, brak energii, apatię,
- lęk, niepokój, rozdrażnienie, napięcie,
- trudności w koncentracji, myśleniu, wrażenie niesprawności intelektualnej, pogorszenie pamięci,
- niechęć do wykonywania czynności, które zwykle sprawiały radość,
- problemy ze snem – trudności w zasypianiu, płytki sen, wybudzanie się, nadmierna senność, trudności w zmobilizowaniu się do wstania z łóżka,
- brak chęci do podejmowania jakichkolwiek wyzwań,
- brak chęci do spotkań towarzyskich,
- poczucie małej wartości,
- poczucie winy i beznadziejności,
- zmniejszenie apetytu lub "objadanie się" - uczucie zmęczenia fizycznego, suchość w ustach, bóle głowy, kręgosłupa, ucisk w klatce piersiowej, zaparcia,
- niechęć do aktywności seksualnej,

Objawy utrzymują się powyżej 2 tygodni, ze znacznym nasileniem dezorganizując życie rodzinne, zawodowe.

Jeśli to dotyczy Ciebie lub kogoś bliskiego – zgłoś się po pomoc!
Nasze Centrum posiada status instytucji szkoleniowej.

Nasze Centrum posiada status instytucji szkoleniowej potwierdzony wpisem do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (nr ewid. 2.30/00206/2013).
Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, na realizacje których można uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Zainteresowanych współpracą w ramach oferty szkoleniowej zapraszamy do kontaktu tel. 609 06 03 02.
MŁODZIEŻ A UZALEŻNIENIE OD INTERNETU - byliśmy tam!

Jak rozpoznać uzależnienie, jak pracować z młodzieżą i dorosłymi uzależnionymi od internetu, gier komputerowych; jaka jest rola rodziców w rozwiązywania problemu ciągłego spędzania przez dzieci czasu w sieci. Odpowiedzi na te pytania udzieliła dr Hilarie Cash podczas szkolenia, które odbyło się w Krakowie.

Dr Hilary Cash jest ekspertem i pionierem w USA w dziedzinie profilaktyki i leczenia uzależnienia od Internetu. Współtworzyła reSTART: Internet Addiction Recovery Program oraz program dla uzależnionych od seksu i ich partnerów o nazwie "No More Secrets", jest współautorką książki "Video Games and Your Kids: How Parents Stay in Control".

BYLIŚMY TAM! Terapeuci z naszego Centrum pomagają w diagnozie i prowadzą terapię uzależnień od internetu, gier komputerowych.
Warsztaty dla maturzystów - 12, 19, 26 kwietnia 2013 r. Poznasz sposoby radzenia sobie ze stresem oraz sposoby na koncentrację.Zapraszamy!
23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Chandra czy depresja?
O depresji można zacząć myśleć, jeśli oprócz smutku odczuwamy
- spowolnienie, brak energii, apatię,
- lęk, niepokój, rozdrażnienie, napięcie,
- trudności w koncentracji, myśleniu, wrażenie niesprawności intelektualnej, pogorszenie pamięci,
- niechęć do wykonywania czynności, które zwykle sprawiały radość,
- problemy ze snem – trudności w zasypianiu, płytki sen, wybudzanie się, nadmierna senność, trudności w zmobilizowaniu się do wstania z łóżka,
- brak chęci do podejmowania jakichkolwiek wyzwań,
- brak chęci do spotkań towarzyskich,
- poczucie małej wartości,
- poczucie winy i beznadziejności,
- zmniejszenie apetytu lub "objadanie się" - uczucie zmęczenia fizycznego, suchość w ustach, bóle głowy, kręgosłupa, ucisk w klatce piersiowej, zaparcia,
- niechęć do aktywności seksualnej,

Objawy utrzymują się powyżej 2 tygodni, ze znacznym nasileniem dezorganizując życie rodzinne, zawodowe.

Jeśli to dotyczy Ciebie lub kogoś bliskiego – zgłoś się po pomoc!
Spotkanie grupy terapeutycznej

Już 5 marca w naszym CENTRUM odbędzie się pierwsze spotkanie grupy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu. Są jeszcze wolne miejsca.

Kontakt dla zainteresowanych:

Adrian Mikołajczyk - pedagog, specjalista terapii uzależnień tel. 722 399 238,
Kinga Andrzejczak - specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, tel. 694 315 222.

Udział w grupie jest BEZPŁATNY!WYBIERZ
właściwego specjalistę

ZADZWOŃ
do specjalisty lub pod numer 609 06 03 02

ZLOKALIZUJ i PRZYJDŹ
do naszego CENTRUM

KONTAKT

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ i PSYCHOTERAPII
ul. Średnia 11,
64-100 Leszno
E-MAIL:SEKRETARIAT
STRONA INTERNETOWA: www.cppip-leszno.pl
TELEFON: 609 06 03 02

MAPA SERWISU

STRONA GŁÓWNA
OFERTA
ZESPÓŁ
GALERIA
KONTAKT

POŁĄCZ SIĘ Z NAMI

Copyright © 2013 CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII w LESZNIE